Horizontal Frame

Horizontal digunakan untuk memperkokoh kedudukan main frame yang telah disusun.